menu    
Licht op hoogte
Onderhoud
Onderhoud sportveldverlichting
In weer en wind staan de lichtmasten op en rond de sportvelden. Zolang de lichtfunctie werkt is de aandacht voor de kostbare installatie meestal minimaal. Wanneer er iets hapert zijn vaak de gegevens niet meer te vinden en blijven vele vragen, die pas na veel zoeken en kostbare reparatie-uren worden opgelost. Voor bedragen van ca. 0,5% van de aanlegkosten wordt de zorg voor de installatie door deskundigen overgenomen.
Onderhoudsabonnement
Met behulp van moderne kabeldetectie en storingapparatuur kan het kostbare onderzoek naar kabelstoringen worden verkort. Daarbij vermindert ook de schade van graaf-werkzaamheden bij het zoeken naar kabels en leidingen. Tevens kan de veiligheid van graafwerk met gebruik van deze apparatuur worden gewaarborgd.
Recente projecten